web analytics

Malmö’s Burning / Malmö Brinner

Had a great time at the opening of the exhibition Malmö’s Burning (Malmö brinner)  at Moderna Museet in Malmö. I am participating with a piece called “As I please”  (som jag vill).

It is a 1,5 x 1,5 m mixed media painting, drawing & paperdoll thingy. Not my regular piece of art at all. The subject is a throwback to my teenage years but also a critique perhaps. We felt quite revolutionary in those days but in the light of the generations before us and those after us, we were quite lame I think. Born into one of the most well off post war decades what cause did I have to revolt properly? With a right to vote, freedom of movement and thought, access to flat, job and education what were we protesting?

Link to Moderna Museet’s page about the exhibition.

 

Det blev ett lyckat vernissage av utställningen Malmö Brinner på Moderna Museet i Malmö. Jag deltar med ett verk kallat “som jag vill”.

Det är en 1,5 x,1,5 m mixed media, måleri, teckning & klippedocka-grej. Inte min vanliga teknik precis. Ämnet är en tillbakablick på tonåren men kanske också en kritik. Vi kände oss ganska revolutionära på den tiden men jämfört med generationen före och efter oss var vi ganska beskedliga. Född i en av de rikaste efterkrigsgenerationerna vad hade jag för anledning att revoltera? Med rätten att rösta, rörelse och tankefrihet, tillgång till bostad, arbete och utbildning protesterade vi mot vad?

Länk till Moderna Museets sida om utställningen.

 

 


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam